Sledujeme

V sekci "Naše činnost" a "Naše projekty" prezentujeme to, co podnikáme takříkajíc ze své vůle. Krom toho ovšem existuje několik problémů a témat, která se předmětu našeho zájmu týkají, a která se proto snažíme sledovat, případně se pokoušíme svými nevelkými silami zasáhnout. O vývoji v těchto záležitostech budeme informovat v této části webu

Vojenský hřbitov Olomouc-Černovír

Mauzoleum Jugoslávců Olomouc (Bezručovy sady)

Vojenský hřbitov Josefov

Vojenský hřbitov Medzilaborce

Vojenský hřbitov Rzepiennik Marciszewski


© 2011 Signum belli Úvodní strana | English version