Vojenský hřbitov Olomouc-Černovír

Dění okolo vojenského hřbitova v Černovíře sledujeme na samostatném webu.

V roce 2014 zástupci města prohlásili rekonstrukci za ukončenou a skutečně od té doby na místě žádné další úpravy neproběhly. Výsledky rekonstrukce tedy jsou:
- nový plot kolem celého hřbitova (přičemž byl správně posunut tak, aby poslední řada hrobů nezůstala mimo oplocený areál, jak tomu bylo před rekonstrukcí)
- oprava centrální kaple a muslimské kaple
- oprava bývalé márnice (dnes slouží jako technické zázemí)
- částečná rekonstrukce několika nejnovějších (poválečných) zachovaných hrobů
- vyznačení chodníčků na ploše hřbitova, které však bylo provedeno tak ledabyle, že během dvou let téměř zmizely

Smutné však je, že ačkoliv je na hřbitově pochováno skoro 3 000 vojáků se známým jménem a dalšími údaji a identifikovaným místem hrobu, nebyl označen ani jediný. Navíc je plocha hřbitova udržována stejně jako před rekonstrukcí - tedy nedostatečně.

Od roku 2015 tedy začal člen našeho spolku Jarda Hudský aspoň improvizovaně udržovat vlastními silami oddělení H vojenského hřbitova (hned při vstupu), na němž je pochováno 180 vojáků. Tímto způsobem se snažíme upozornit na to, že vojenský hřbitov stále není v důstojném stavu, který by odpovídal jeho významu a mezinárodním závazkům České republiky.

V roce 2018 jsme do sekce H pokusně umístili dvě hvězdičky se jmeény pohřbených vojáků; poté, co se podařilo zajistit jejich kvalitativně i cenově uspokojivou výrobu, osadili jsme v roce 2020 celou první řadu (21 hrobů).


© 2011 Signum belli Úvodní strana | English version