Vojenský hřbitov Rzepiennik Marciszewski

Na expedici po haličských vojenských hřbitovech v roce 2012 (reportáž) jsme narazili na vojenský hřbitov, na kterém je pohřbeno celkem 151 vojáků, přičemž velkou část snad až 90 %) těch rakousko-uherských tvoří příslušníci českých jednotek IR 18 (Hradec Králové), IR 21 (Čáslav), IR 98 (Vysoké Mýto), LIR 10 (Mladá Boleslav)... Jako jeden z mála v západní Haliči je v tristním stavu - z původně architektonicky velmi zajímavého útvaru v terénu, na němž se nachází 151 hrobů, je dnes lesem zarostlá plocha s třemi symbolickými, místní lidovou tvořivostí vzniklými hroby.


Stav hřbitova v roce 2012
Stav hřbitova v roce 2014
Plán hřbitova

Říjen 2015

Postupně se nám podařilo angažovat jak polské nadšence, tak polské úřady, a nyní se konečně uskutečnil první krok na cestě k jeho rekonstrukci - vyčištění plochy hřbitova. Naplánovali jsme brigádu, při které jsme hodlali plochu hřbitova aspoň základním způsobem očistit, nicméně gmina Gromnik nás předešla a vyčištění provedla - rozhodně ve větším rozsahu než bychom zvládli my - pár dní před naší návštěvou sama. Díky tomu jsme mohli poprvé skutečně spatřit plochu hřbitova a provést srovnání několika málo zachovaných stop v terénu (především kameny vytyčující hranici pozemku) s plánky. Místní starosta navíc požádal o konzultaci i jednoho z blízkých obyvatel vsi, který si pamatuje, jak hřbitov vypadal před 50 lety, když byl teprve polorozpadlý. I díky němu se nám podařilo v terénu potvrdit hranice a tvar hřbitova a nasbírat údaje, které budou předány úřadům jako podklady pro vypracování plánu rekonstrukce, která by se měla uskutečnit v následujících letech. Zástupce gminy Gromnik jsme posléze seznámili s možností žádat o dotaci na obnovu hřbitova české Ministerstvo obrany.

Květen 2016

O rekonstrukci vojenského hřbitova Rzepiennik Marciszewski se začala zasazoval další skupina místních nadšenců. Během letoška s nimi navážeme kontakt a budeme koordinovat další postup.


© 2011 Signum belli Úvodní strana | English version