Vojenský hřbitov Medzilaborce

V kauze vojenského hřbitova v Medzilaborcích, z něhož prešovská Spoločnosť starostlivosti o nemecké vojnové hroby na Slovensku vyrobila německý vojenský hřbitov, se angažují naši slovenští kolegové z KVH Beskydy. Podrobný popis je k nalezení na jejich webu. Na tento hřbitov, označovaný jako Medzilaborce II, byly v roce 2010 přeneseny i ostatky vojáků z hřbitova Medzilaborce I, kde byl mimo jiné pohřben i střelec 2. roty České družiny Josef Vít, první československý legionář který padl na území budoucího Československa - i ten tedy dnes pravděpodobně odpočívá na "německém" vojenském hřbitově. Hrozí, že exhumace dalších vojenských hřbitovů na severovýchodním Slovensku budou podobným způsobem pokračovat.

Říjen 2012

Zatímco slovenská policie dále vyšetřuje kauzu "německého" vojenského hřbitova v Medzilaborcích a dalších podezřelých aktivit Spoločnosti starostlivosti o nemecké vojnové hroby na Slovensku, situací se začal zabývat také německý Volksbund, který exhumace hrobů německých vojáků a rekonstrukce německých vojenských hřbitovů financuje. Ačkoliv vystupuje zdrženlivě, rozhodl Volksbund o zastavení dalších svých aktivit na Slovensku až do vyšetření celého případu. Podrobnější článek na stránkách regionálního tisku

Prosinec 2012

Shrnutí vývoje celé kauzy, která se táhne už rok a půl, bohužel stále bez konce, včetně přehledu protichůdných a zjevně lživých vyjádření Spoločnosti starostlivosti o nemecké vojnové hroby na Slovensku a zmatečných prohlášení úředníků Ministerstva vnitra Slovenské republiky, které začínají zavánět spoluvinou, na webu KVH Beskydy.

Červenec 2013

Policejní vyšetřování skandální činnosti prešovské "Spoločnosti starostlivosti o nemecké vojnové hroby na Slovensku" nejen v Medzilaborcích se vleče už druhým rokem, a tak upozorňovat na tuto situaci veřejnost a "vířit vodu" je to jediné, co se dá momentálně dělat... Další článek popisující situaci v Medzilaborcích vyšel na českém serveru aktualne.cz.

Srpen 2013

Slovenská policie zastavila šetření v kauze vojenských hřbitovů na východním Slovensku, neboť "znaky skutkovej podstaty trestného činu neboli naplnené". Slovenské ministerstvo vnitra, do jehož kompetence péče o válečné hroby a hřbitovy spadá, při té příležitosti vydalo neuvěřitelnou tiskovou zprávu, v níž útočí na KVH Beskydy. To, že slovenská policie zastavila šetření, je smutným, ale asi pochopitelným důsledkem faktu, že na vyšetřování takovýchto případů prostě není zvyklá a "zařízená". Ale to, že Ministerstvo vnitra Slovenské republiky kryje manipulace a podvody pana Bochina a jeho Spoločnosti starostlivosti o nemecké vojnové hroby, díky nimž mimo jiné spočívá první československý legionář padlý na území budoucího Československa na "německém" vojenském hřbitově, se dá vysvětlit jedině tak, že se na jeho činnosti někdo z úřadu spolupodílí. Doufáme, že se ještě najde cesta, jak dotyčným vysvětlit, že takovéto chování je v civilizované evropské zemi nepřípustné!

Srpen 2013

Vznikla nová reportáž Českého rozhlasu o kauze Medzilaborce. Obrazová příloha obsahuje i zfalšované dokumenty, které používá Spoločnosť starostlivosti o nemecké vojnové hroby na Slovensku, takže se každý může přesvědčit, jakými metodami tato pracuje: na poslední fotografii (kopie z archivu je vlevo) je vlevo dole čitelný červený nápis "Barevně označeni říšští Němci" a v náčrtku pak (v pravé části) 6 červeně očíslovaných hrobů (č. 2-7); verze, kterou operuje pan Bochin (vpravo), vznikla okopírováním originálu bez rozlišení barev... V reportáži se zmiňuje, že české Ministerstvo obrany se hodlá ve věci dále angažovat společně s rakouskou stranou - nezbývá než doufat, že jejich vliv na slovenské úřady bude větší, než vliv pana Bochina.

Září 2013

Slovenská strana po intervencích českého Ministerstva obrany přislíbila, že vojenský hřbitov Medzilaborce bude přejmenován z německého na "Vojnový cintorín vojakov padlých vo svetových vojnách", což je důležitá symbolická změna, díky níž už snad nebude hřbitov vydáván nadále za německý (ačkoliv jsou na něm pochováni pouze vojáci z první světové války, a tak je nový název opět matoucí). Článek o celé záležitosti, věnující se i Katalogu vojnových hrobov na Slovensku, které slovenské ministerstvo před několika lety vydalo, je k nalezení na aktualne.sk.

Duben 2014

Ukazuje se, že věřit slibu slovenských úřadů, že aspoň symbolicky upraví podobu vojenského hřbitova v Medzilaborcích, bylo naivní - ani více než půl roku poté, co se na tom se zástupci českého Ministerstva obrany dohodla, na hřbitově žádná informační tabule nestojí. Nyní už definitivně došla trpělivost i nám a do celé kauzy se hodláme oficiální cestou také vložit.

Srpen 2014

Konečně se ukázalo, co si úřady města Medzilaborce představují pod svým prohlášením, že upraví informační ceduli na vojenském hřbitově tak, aby již nebyl označován za "německý":

Původní tabulka u vchodu
Nová tabulka u vchodu
Hlavní informační cedule však hlásá stále to stejné...


© 2011 Signum belli Úvodní strana | English version