Mauzoleum Jugoslávců v Olomouci

V centru Olomouce, v Bezručových sadech, se nachází kostnice, v níž jsou uloženy pozůstatky asi 1 300 vojáků a válečných zajatců z území Jugoslávie zemřelých během první světové války, které sem byly ve dvacátých letech svezeny z celého území Moravy a Slezska. Objekt již léta chátrá, město by ho rádo upravilo do důstojné podoby, brání mu v tom však formální překážky - nemovitost je stále oficiálně majetkem jugoslávského velvyslanectví, a nástupnické státy stále nedotáhly do konce její převod na jeden z nich (mělo by jím být pravděpodobně Srbsko). Situaci popisuje článek v místním tisku z roku 2008. Od té doby se však nic nezměnilo a patová situace trvá dál - město nemůže opravovat cizí majetek, a vlastník o její rekonstrukci ani převedení do majetku města nejeví zájem. Heslo "Ljubav za ljubav" (věrnost za věrnost), vepsané do štítu mauzolea, působí i nadále při pohledu na stav budovy jako ironie.

Duben 2012

Neznámí aktivisté ve snaze upozornit na neutěšený stav památky zavěsili na budovu transparent s nápisem "Opravte mě!" (Článek v místním tisku). V Olomouci existují už dvě občanská sdružení, která si dala za cíl dotlačit konečně odpovědné strany k tomu, aby mauzoleum opravily - vizte další článek v místním tisku.

Listopad 2012

Město Olomouc podniklo právní kroky k tomu, aby bylo mauzoleum převedeno do jeho majetku a ono tak mohlo přistoupit k rekonstrukci památky. Uvažuje o dvou variantách opravy, podrobnosti však nejsou dosud známy. Podrobnosti v místním tisku.

Leden 2013

Město Olomouc plánuje v letech 2014-2015 mauzoleum opravit. Počítá s tím, že během letošního roku se ho podaří převést do majetku města, a že s financováním rekonstrukce vypomůže prostřednistvím dotací Ministerstvo obrany a kraj, případně některé nástupnické státy bývalé Jugoslávie. Podrobnosti v místním tisku.

únor 2015

Město Olomouc konečně formálně získalo objekt do svého majetku a začalo podnikat kroky k zahájení jeho rekonstrukce. Ty spočívají v tom, že na Ministerstvo obrany podalo žádost o dotaci na první etapu oprav (které by měly celkově vyjít na 20 milionů korun). Podrobnosti jsou k dispozici v článku v místním tisku.

Naše stanovisko k tomuto vývoji jsme písemně sdělili Ministerstvu obrany, a ve zkratce ho lze vyjádřit asi tak, že po zkušenostech se způsobem, jakým město Olomouc provedlo rekonstrukci vojenského hřbitova v Černovíru (rovněž z peněz Ministerstva obrany), apelujeme na příslušné orgány, aby dohlédly na to, aby rekonstrukce mauzolea proběhla kompletně, a nikoliv jen povrchně. Obáváme se totiž, že hlavní motivací města je za peníze Ministesrtva opravit zákoutí parku, které vzhledem ke stavu mazolea považují mnozí obyvatelé (právem) za ostudu svého města. Pokud by tomu tak skutečně bylo, hrozí, že rekonstrukce skončí první fází, jejímž cílem je opravit mauzoleum zvnějšku a upravit jeho okolí.

duben 2016

Jak se lze dočíst i v místním tisku, Ministerstvo obrany udělilo městu Olomouc účelovou dotaci na první etapu rekonstrukce mauzolea ve výši 4 000 000 Kč, která bude společně s dalšími 3 400 000 Kč ze zdrojů města proinvestována v roce 2016 a 2017. První etapa rekonstrukce by měla spočívat v zabezpečení budovy proti pronikání vlhkosti a opravě vnějších teras.


© 2011 Signum belli Úvodní strana | English version