Vojenský hřbitov Josefov

Na vojenském hřbitově v Josefově je pochováno přes 2 000 zajatců (především ruských a italských) a vojáků rakousko-uherské armády, kteří během války zemřeli v pevnosti a nemocnici Josefov. Ruské vyslanectví se rozhodlo hřbitov zrekonstruovat, proti zvolenému způsobu, při němž by měla být mimo jiné zarovnána dochovaná hrobová pole, se však postavili místní památkáři - reportáž regionálního vysílání České televize, reportáž z večerních zpráv ČT a článek v místním tisku. Snažíme se o celém případu zjistit podrobnosti.

Červenec 2012

Oprava části vojenského hřbitova proběhla podle původních plánů. Překvapilo nás, že krom toho, že byl zvolen podle nás úplně nevhodný typ "rekonstrukce", práce není ani nijak dobře řemeslně zvládnutá. Plocha, kde se nacházejí hrobová pole, byla celá zarovnána, i když zdaleka ne důsledně. Byly rozmístěny kamenné desky vždy se dvěma čísly (čísla hrobů), které jsou pro vstoupivšího návštěvníka vzhůru nohama. Desky jsou rozmístěny symetricky a do linií, nikoliv na skutečná místa hrobů. Nejsou zapuštěny do země, jak měly být, ale značně vyčnívají. To, že některá čísla se na deskách opakují, je už jen "třešnička na dortu".

Uprostřed, mezi dvěma částmi ruskými, je pohřbeno několik vojáků rakouských. Tato část naštěstí zůstala ušetřena zplanýrování, byla "pouze" vyčištěna a byla obnovena hrobová pole. Ukazuje, jak by mohl celý hřbitov vypadat, kdyby byl zvolen vhodnější způsob rekonstrukce. Druhá polovina hřbitova zůstává zarostlá neprostupným porostem a na nevyznačeném okraji vojenského hřbitova je stále smetiště.


© 2011 Signum belli Úvodní strana | English version