Nemocnice Olomouc

Město Olomouc se za války změnilo v jeden velký lazaret - jako nemocniční budovy byly využity nejen existující špitály a některá kasárna, ale i mnohé veřejné budovy (školy, Sokol...) či církevní stavby. Ani to ovšem nestačilo, a proto byl na vojenském cvičišti za městem vybudován velký barákový komplex, sloužící jako epdiemická nemocnice...

To všechno podrobně popisuje publikace Jaroslava Hudského Klášterní Hradisko 1914-1918. Tady nabízíme pár vybraných fotografií z této knihy:

C.k. zeměbranecká nemocnice
Záložní nemocnice - jezuitská kasárna
Rub pohlednice se záložní nemocnicí

Posádková nemocnice Klášterní Hradisko
Posádková nemocnice Klášterní Hradisko
Posádková nemocnice Klášterní Hradisko

Rub fotografie posádkové nemocnice


© 2012 Signum belli Úvodní strana | Signum belli 1914