Aktuálně

Hvězdičky na Černovír (2021-2023)

Na základě nesouhlasného stanoviska Národního památkového úřadu jsme označení hrobů z plochy hřbitova odstranili. Nyní hledáme cesty, jak postupovat dál.
Na podzim 2021 jsme navázali spolupráci s nově vznikajícím Komunitním centrem pro válečné veterány v Olomouci, které se problematiku černovírského hřbitova hodlá intenzivně zabývat. Doufáme, že společně najdeme smysluplné řešení.
Během roku 2022 se nepodařil žádný průlom v materiální oblasti, přecházíme tedy na plán hvězdiček virtuálních.
V roce 2023 se o celý problém začalo znovu aktivně zajímat Ministerstvo obrany, máme tedy nový důvod doufat, že nakonec se hvězdiček na hřbitově přece jen dočkáme.
Den válečných veteránů (12.11.2023)

Pietní akce na Černovírském hřbitově proběhla už podle zaběhaného nového scénáře, kdy navazovuje na mši pro válečné veterány na Klášterním Hradisku konanou každoročně neděli nejbližší 11.11. Opět ji doprovodili čestnou stráží a salvou i uniformovaní příslušníci brněnského IR 8.

Den válečných veteránů (13.11.2022)

Letošní pietní akce na Černovírském hřbitově proběhla už víceméně pod taktovkou Komunitního centra válečných veteránů Olomouc a navazovala na mši pro válečné veterány na Klášterním Hradisku. Letos se navíc zúčastnili uniformovaní příslušníci brněnského IR 8, kteří čestnou stráží i salvou akci opět o něco povznesli. Dočasně na trvání akce jsme také na hřbitov vrátili označení hrobů hvezdičkami, abychom aspoň symbolicky během připomínky padlých několika z nim vrátili jeijich jména. Překvapeně jsme konstatovali, že dvěma z nich nedávno jméno vrátila i správa hřbitovů, když na plochu pohřbeiště umístila čtyři restaurované původní kříže označující hroby, jeden z nichž je dokonce opatřen replikou původního nápisu.

Vojenský pochod na Černovír (9.11.2021)

Komunitní centrum pro válečné veterány, které se nově etabluje i v Olomouci, uspořádalo první ročník vojenského pochodu směřujícího na hřbitov v Černovíru, jehož cílem bylo připomenout si zde pohřbené vojáky a zvýšit povědomí o tomto místě. Zúčastnilo se ho okolo 50 vojáků olomouckých útvarů, kteří na hřbitově symbolicky vytvořili srdce z vlčích máků, zapíchnutých do země.

Den válečných veteránů (7.11.2021)

Letos jsme tradiční bohoslužbu za padlé na vojenském hřbitově v Černovíře poprvé spojili s jinou akcí podobného smyslu - mší pro válečné veterány, konanou vždy v neděli před 11.11. v kapli vojenské nemocnice Klášterní Hradisko.

Den válečných veteránů (8.11.2020)

Letošní tradiční vzpomínková akce na padlé vojáky u příležitosti Dne veteránů se musela uskutečnit v omezené podobě. Natočili jsme z ní však reportáž, díky které se můžete ke vzpomínce aspoň virtuálně připojit i nadálku:


Sbírka na hvězdičky na Černovír (září-říjen 2020)

Uskutečnili jsme sbírku na výrobu co největšího počtu hvězdiček se jmény vojáků na olomoucký vojenský hřbitov v Černovíru. Podařilo se nám získat skoro 23 000 Kč, což bude stačit na výrobu všech hvězdiček do skce H, a ještě zbyde i na další. Všem přispěvatelům velice děkujeme!

Označení první řady hrobů (6.7.2020)

Na začátku července jsme na hřbitově umístili hvězdičky se jmény pohřených vojáků na první řadu hrobů ve skupině H (hned u vchodu). Celkem se jedná o 21 hrobových míst (z nihž jedno je prázdné), celá sekce H obsahuje 90 hrobů. Rádi bychom letos na podzim označili všechny...

Den válečných veteránů (10.11.2019)

V neděli 10.11.2019 proběhla na vojenském hřbitově Černovír tradiční bohoslužba za padlé vojáky pod vedením kaplana Armády ČR.

Den válečných veteránů (11.11.2018)

V neděli 11.11.2018 uspořádalo Signum belli 1914 na vojenském hřbitově Černovír tradiční bohoslužbu za padlé vojáky pod vedením kaplana Armády ČR. U příležitosti 100letého výročí ukončení první světové války jsme na hroby vojáků umístili - prozatím aspoň dvě - hvězdičky se jmény pohřbených. Prakticky všichni vojáci, ležící na tomto hřbitově, jsou známí jménem. Chtěli jsme tak symbolicky ukázat, jak by hřbitov mohl vypadat, kdybchom byli schopni plnit závazky vyplývající z mezinárodních úmluv o péči o válečné hroby, a zároveň vyšlapat cestičku k tomu, aby označených hrobů v budoucnu přibývalo...

Den válečných veteránů (11.11.2017)

V sobotu 11.11.2017 uspořádalo Signum belli 1914 na vojenském hřbitově Černovír tradiční bohoslužbu za padlé vojáky pod vedením kaplana Armády ČR. Součástí letošní připomínky Dne veteránů byla i přednáška o moravských vojácích ve Velké válce v muzeu v Hranicích, která proběhla 3.10.2017.

Den válečných veteránů (12.11.2016)

V sobotu nejblíže Dnu válečných veteránů (11.11.) jsme jako každoročně uspořádali na Černovíře vzpomínku na padlé vojáky s bohoslužbou vedenou kaplanem Armády ČR.

Den válečných veteránů (15.11.2015)

V neděli po Dnu válečných veteránů (11.11.) jsme uspořádali na Černovíře už tradiční vzpomínku na padlé vojáky s bohoslužbou vedenou kaplanem Armády ČR. Tentokrát jí předcházelo setkání geocacherů u vojenské nemocnice Klášterní Hradisko, kde jsem jim povyprávěli o historii nemocnice za první světové války a zájemcům poskytli rady, jak pátrat po osudech svých předků, kteří se války zúčastnili.

Jednání slovinsko-české mezivládní komise pro péči o válečné hroby (28.9.2015)

Dne 28.9. proběhlo v Olomouci, přímo v prostorách Vojenské nemocnice Klášterní Hradisko, jednání slovinsko-české mezivládní komise pro péči o válečné hroby. Účastníci po skončení jednání navštívili vojenský hřbitov Černovír, kde je doprovádal Jaroslav Hudský, který jim poskytl rovněž výklad o histroii hřbitova. Delegace se skládala ze zástupců velvyslanectví Slovinska, Ministerstva obrany ČR a organizace Pot miru. Kromě položení věnců vyjádřili účastníci znepokojení nad stavem hřbitova a ze strany zástupce Ministerstva obarny ČR byla učiněna nabídka na podporu našich aktivit vedoucích ke zlepšení tohoto stavu.

Návštěva z Polska (20.8.2015)

Vojenský hřbitov Černovír navštívil pan Adam Wolnik z Tarnówa se dvěma příbuznými, neboť při svém pátrání po osudu svého prapradědy Stanislawa Wolnika zjistil, že zemřel v únoru 1916 ve Vojenské nemocnici v Olomouci a je pohřben právě zde. Jarda Hudský je doprovodil na místo, identifikoval hrob a vyložil historii hřbitova. Pan Wolnik tak po téměř sto letech splnil přání své babičky (tedy dcery zemřelého). Jeho potomci se na jeho hrobu pomodlili, zapálili svíčky a položili květiny. V rodinném držení je rovněž fotografie pohřbeného Stanislawa Wolnika.

Stanislaw Wolnik z Bielcze u Brzeska

Den válečných veteránů (8.11.2014)

Už počtvrté jsme se sešli na vojenském hřbitově v Černovíře o víkendu před Dnem válečných veteránů, abychom si připomenuli vojáky padlé v první světové válce i tradici sloužení polní mše na tomto místě. Vzhledem k mimořádně nepříznivému počasí jsme se tentokrát sešli ve kromném počtu, nicméně tradice zůstala zachována a pietní akt proběhl důstojně.


Jarda Hudský při výkladu o historii hřbitova
Kaplan Armády ČR Roman Lukáš pronesl krátkou bohoslužbu
Zapalování svíček (tentokrát jen pod střechou)

Pietní akt na vojenském hřbitově Černovír (28.7.2014)

Za překvapivě hojné účasti veřejnosti se uskutečnil oficiální pietní akt na černovírském vojenském hřbitově pořádaný městem Olomouc - jsme rádi, že aspoň na něj město hřbitov uvedlo do důstojného stavu... Reportáž v místním tisku.

Reportáž o Černovíru na ČT (13.7.2014)

Na ČT byla v rámci cyklu Naše Velká válka odvysílána reportáž o černovírském vojenském hřbitově v Olomouci; v roli průvodce Jarda Hudský: video v archivu ČT.

Návštěva z Turecka (12.5.2014)

V polovině května se v Praze konala konference, zaměřená na roli Blízkého východu v první světové válce. V rámci účasti na ní projevil dr. Altay Atli, historik z Bosporské univerzity, zájem prohlédnout si černovírský vojenský hřbitov. Jarda Hudský při této příležitosti poskytl přímo na místě fundovaný výklad. (Na fotografiích si lze mimochodem povšimnout, jak nám na Černovíře vegetace opět bují...)


Jarda Hudský a Altay Atili u muslimské kaple
Jarda Hudský při výkladu

Umístění informační tabulky (únor 2014)

Po apelu Ministerstva obrany byla před vojenským hřbitovem umístěna malá informační tabule. Bohužel si někdo spletl vojenský hřbitov a parkoviště kolotočů na sousedním soukromém pozemku a ceduli umístil namísto hřbitova k maringotkám. Pravděpodobně jde o důsledek neodborného provedení práce, na niž byl jistě v konkurzu vybrán ten nejvhodnější člověk, či spíše firma...


Nápadité umístění informační tabule
Detail cedule
Seznam hrdých autorů

Pietní akt na Černovírském hřbitově (10.11.2013)

Také letošního roku jsme si připomněli výročí ukončení první světové války (a Mezinárodní den veteránů) na černovírském vojenském hřbitově. V předvečer Dne veteránů se zde sešla asi třicítka zájemců o regionální historii, aby si vyslechla výklad o hřbitově a jeho historii i současnosti. Poté odsloužil vojenský kaplan Armády ČR, jímž byl tentokrát pan Roman Lukáš, krátkou bohoslužbu a účastníci zapálili svíčky v centrální kapli.


Bohoslužba kaplana Armády ČR Romana Lukáše
Centrální kaple se svíčkami
Umisťování svíček na hroby vojáků

Průběh velké rekonstrukce Černovírského hřbitova (konec roku 2012)

Letošní rok plánovalo město Olomouc vynaložit zhruba 3,5 milionů korun (z nichž velká většina pochází z dotace Ministerstva obrany) na rekonstrukci vojenského hřbitova v Černovíru. Samotné práce začaly až v červenci, konkrétně rekonstrukcí plotu kolem celého areálu hřbitova, během které byl plot po dlouhých létech, kdy poslední řada hrobů "trčela" mimo oplocení, na straně, ze které je hlavní vstup, posunut na správné místo. Začala také rekonstrukce hrobů v nejnovější části hřbitova (na pravé straně od hlavního vchodu) a chodníčků (první pokus o jejichž obnovu před dvěma lety vzal již dávno za své).

Opravený a posunutý plot (pro představu o ceně - obvod hřbitova je odhadem 600 metrů)
Oprava hrobek v nové části
Část hřbitova (napravo od hlavního vstupu), která je upravována (zadní část je aspoň pokosena)

Při rekonstrukci byly mnohé dosud zachované podstavce křížů vytrženy
Při rekonstrukci byly mnohé dosud zachované podstavce křížů vytrženy
Tyto chodníčky vypadají trvaleji; zde na sebe měly nicméně navazovat

Zajímavý způsob obnovení podstavců pod kříže; pokud by takto byly umístěny na celou plochu hřbitova, domníváme se že by plocha vypadala důstojně i bez kovových křížů

Letošní aktivitou se městu Olomouc nepodařilo ty, od nichž dostává dotace (Ministerstvo obrany, Rakouský Černý kříž) přesvědčit, že tyto jsou vynakládány vhodným způsobem. Proto další dotace dostane až poté, co předloží podrobný nový projekt na pokračování rekonstrukce. Při pokračujícím nezájmu města o řešení tohoto dlouholetého problému tak velmi reálně hrozí opětovné přerušení, ne-li úplně zastavení prací.

Pietní akt na Černovírském hřbitově (11.11.2012)

Podobně jako loni, i letos se na výročí ukončení první světové války (a Mezinárodní den veteránů) 11.11. v 11 hodin uskutečnil na černovírském vojenském hřbitově pietní akt za účasti kaplana Armády ČR pana Zoubka, který byl spojen s prohlídkou hřbitova a výkladem o jeho historii. I přes naši snahu o akci informovat místní obyvatele a studenty historie nebyla účast nijak velká. Věříme ale přesto, že tradice zůstane i v příštích letech zachována.

Výklad Jaroslava Hudského o hřbitovu a jeho historii
Kaplan AČR pan Jaroslav Zoubek se připravuje na bohoslužbu
Účastníci setkání

Reportáž o rekonstrukci černovírského hřbitova na ČT (červenec 2012)

Česká televize odvysílala reportáž o začínající rekonstrukci vojenského hřbitova v Černovíře v Událostech z regionu.

Rekonstrukce černovírského hřbitova bude hotová do roku 2014 (duben 2012)

Na základě jednání s Ministerstvem obrany ČR a rakouskými zástupci, kteří se rozhodli finančně také přispět na obnovu černovírského hřbitova, město Olomouc přislíbilo, že černovírský vojenský hřbitov do stého výročí vypuknutí první světové války celkově zrekonstruuje.

Černovír 11.11.2011

Sdružení Signum belli 1914 se podařilo podnítit realizaci myšlenky, aby u příležitosti Dne veteránů a výročí ukončení 1. světové války proběhl 11.11. v 11 hodin na vojenském hřbitově Černovír, kde je pochovaných přes 3 000 vojáků z první světové války, pietní akt a bohoslužba pod vedením kaplana Armády ČR. Pokusili jsme se tímto navázat na tradici konání vzpomínky na padlé vojáky na tomto místě, která byla přerušena před několika desítkami let, a doufáme, že obnovená tradice bude pokračovat i v následujících letech.

Přípravy před oficiálním položením věnců
Zástupci olomoucké posádky pokládají věnce
Zástupci olomoucké posádky pokládají věnce
Zástupce města Olomouc pokládá věnec
Zástupci Visegradské mezinárodní pracovní skupiny pro péči o válečné hroby (VWGMC) pokládají věnec
Zástupci občanských sdružení tvořících VWGMC - Crux Galiciae (Polsko), Krajczáros Alapítvány (Maďarsko), Signum belli 1914 (ČR), KVH Beskydy (Slovensko)

Bohoslužba a proslov kaplana Armády ČR, npor. Mgr. Jaroslava Zoubka
Proslov zástupce Signum belli 1914, Mgr. Jaroslava Hudského
Poslední zachovaný původní kříž na hřbitově
Centrální kaple po skončení oficiálního pietního aktu

Večer se na černovírském vojenském hřbitově sešlo přes 200 vyznavačů geocachingu z Olomouce a okolí, aby na něm zapálili svíčky. Děkujeme všem dětem i rodičům, kteří 11.11. do Černovíra dorazili a vytvořili na něm nádhernou atmosféru.

Geocacheři zapalují svíčky
Geocacheři zapalují svíčky
Hřbitov se rozzářil svíčkami na zbytcích náhrobků

Odpočívejte v pokoji

Dotace od Ministerstva obrany pro Olomouc (léto 2011)

Město Olomouc získalo pro rok 2012 dotaci od Ministerstva obrany na rekonstrukci Černovírského hřbitova ve výši 2 787 000 Kč, k nimž přidá 700 000 jako vlastní spoluúčast. Příští rok by se tedy konečně mělo začít s kompletní rekonstrukcí hřbitova.

Malá rekonstrukce (léto-podzim 2010)

Začala malá rekonstrukce černovírského hřbitova - byla opravena křesťanská i muslimská kaple, brána na hřbitov a částečně chodníky na ploše (foto ze srpna 2010).

Muslimská kaple
Bývalá márnice
Muslimská kaple
Obnovení chodníčků
Kaple
Kaple
Obnovení chodníčků
Obnovení chodníčků
Obnovení chodníčků

Brigáda (13.9.2008)

Komunita geocacherů uspořádala 13.9. dobrovolnickou brigádu k vyčištění černovírského hřbitova. Sešlo se neuvěřitelné množství lidí a odvedl pořádný kus práce. Lidé nejsou lhostejní, velké díky!

Černovírský hřbitov po brigádě geocacherů, 14.9.2008
Černovírský hřbitov po brigádě geocacherů, 14.9.2008
Černovírský hřbitov po brigádě geocacherů, 14.9.2008
Černovírský hřbitov po brigádě geocacherů, 14.9.2008
Černovírský hřbitov po brigádě geocacherů, 14.9.2008
Černovírský hřbitov po brigádě geocacherů, 14.9.2008
Černovírský hřbitov po brigádě geocacherů, 14.9.2008
Černovírský hřbitov po brigádě geocacherů, 14.9.2008
Černovírský hřbitov po brigádě geocacherů, 14.9.2008
Černovírský hřbitov po brigádě geocacherů, 14.9.2008


© 2012 Signum belli Úvodní strana | Signum belli 1914