Karpatský front 1914/1915

Publikace obsahuje 25 odborných studií od 18 autorů ze Slovenska, České republiky, Polska a Maďarska. Je rozdělená do čtyř částí. První (nejobsáhlejší) se věnuje vojenským aspektům bojů v Karpatech. Následuje část věnovaná hospodářským, ekonomickým a společenským aspektům. Ve třetí části čtenář najde příspěvky věnované problematice dobového tisku a propagandy. Poslední část publikace potom tvoří příspěvky věnující se vzniku vojenských hřbitovů v oblasti slovenských Karpat, ale také následné péče o tato pietní místa. Autoři si uvědomují, že kniha zdaleka nepokrývá celou problematiku bojů v Karpatech 1914/1915, věří však, že je hodnotným příspěvkem do mozaiky představující ucelený obraz průběhu a důsledků bojů v Karpatech 1914/1915.Informace o publikaci: Knihu vydal KVH Beskydy

Součástí publikace je množství dobových fotografií a přehledových map.

Kniha již není k dispozici.


© 2011 Signum belli Úvodní strana | English version