Prvá svetová vojna a východné Slovensko

Pri príležitosti 100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny sa rozhodli členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy v Humennom a pracovníci Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach usporiadať medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na oblasť východného Slovenska v období prvej svetovej vojny. Historici a výskumníci z Maďarska, Poľska a Slovenska predstavili celé spektrum zaujímavých tém súvisiacich s problematikou prvej svetovej vojny. Riešili každodenný život, starostlivosť o zranených a chorých vojakov, epizódy zo života jednotlivých plukov, letecké operácie na Karpatskom fronte a mnohé iné. Zborník zostavil Mgr. Martin Drobňák (KVH Beskydy) a Mgr. Viktor Szabó (ŠVK Košice).Informace o publikaci: Knihu vydal KVH Beskydy

Součástí publikace je několik dobových fotografií a přehledových map.

Cena: 299 Kč (plus 36 Kč poštovné)

Knihu si můžete objednat na našem e-mailu: signumbelli1914@gmail.com, pošleme vám ji poštou, případně předáme osobně v Olomouci, Brně, Přerově, Břeclavi či příležitostně po dohodě na jiném místě.


© 2011 Signum belli Úvodní strana | English version