Klášterní Hradisko 1914-1918

Na každý den války připadá několik tisíc padlých mužů na frontách. Svou tragickou daň si však konflikt vybral i v zázemí. Jednou z nejviditelnějších a nejbolavějších ran do života lidí hluboko za frontou byl vznik válečných nemocnic a okamžitý prudký růst jejich kapacit. Jedna z největších v Českých zemích vznikla z původní Posádkové nemocnice č. 6 v Olomouci na Klášterním Hradisku a zanedlouho se rozrostla prakticky po celém městě. Během války jí prošly statisíce vojáků, přes 3 000 jich z ní už nevyšlo - ostatním se však podařilo zranění a nemoci přežít. Tato publikace mapuje činnost olomoucké válečné nemocnice a jejích lékářů ve válečných a těsně poválečných letech na základě archivních materiálů, dobového tisku a dochovaných fotografií.

Autor: Mgr. Jaroslav Hudský (1959, Krnov), absolvent FTVS UK Praha a PdF UP Olomouc. Středoškolský učitel. Od roku 1984 bydlí v Olomouci. Amatérský badatel v oblasti vojenských útvarů a vojenských zařízení v letech 1914-1918 v Olomouci a jejich účasti v první světové válce. Zakládající člen sdružení Signum belli 1914.

Součástí publikace je na 50 dobových fotografií a její přílohou mapa umístění olomouckých lazaretů, která je k dispozici ke stažení.

Cena: VYPRODÁNO Můžeme ale nabídnout elektronickou verzi (v PDF).


© 2011 Signum belli Úvodní strana | English version