Iloncsi: Z vojnového denníka grófky Ilony Andrássyovej

Denník Ilony Andrássyovej sa našiel pri rekonštrukčných prácach v niekdajšom kaštieli Czirákyových. Obsahoval listy, poznámky a fotografie, ktoré dnes uchováva Umelecké a historické múzeum Flórisa Rómera v Győri. Do ucelenej podoby ich spracoval Lajos Kovács vo viacerých knihách. Základom pre slovenský preklad bola kniha Všetkému je koniec! (Mindennek vége!). Preklad sme doplnili pasážami z kníh Moja drahá láska (Drága szerelmem) a Od Sarajeva po Trianon (Szarajevótól Trianonig), ako aj úryvkami zo zachovanej korešpondencie. Našou snahou bolo slovenskému čitateľovi priniesť nielen samotné denníkové zápisky z obdobia prvej svetovej vojny, ale dať celému príbehu pomyselnú bodku a ukázať ucelený príbeh Ilony Andrássyovej.

Denník je unikátnym pohľadom aristokratky, zdravotnej sestry, no najmä citlivej a vzdelanej ženy na udalosti prvej svetovej vojny. Je odrazom doby v ktorej bol písaný. Ukazuje zložité politické pomery v Európe, ako aj Rakúsko-Uhorsku. Vykresľuje komplikované národnostné, etnické ako aj náboženské vzťahy v monarchii, ktoré vypuknutie svetového konfliktu len skomplikuje. Denníkové zápisky však najmä ukazujú, ako sa mierová Európa a svet v priebehu niekoľkých týždňov premenili v jedno veľké bojisko. Ozrejmujú, ako sa viac-menej bezstarostný mierový život ani nie za mesiac zmení vo vojnový život plný utrpenia, strachu, nešťastia a smrti.

V samotnom denníku môžeme badať niekoľko línií, ktorým sa Ilona Andrássyova venuje. Nájdeme v ňom opisy každodenného života, jej pohľady na spoločensko-politicke dianie, rodinné vzťahy a tiež detailné opisy jej pôsobenia ako zdravotnej sestry najprv v zázemí a neskôr tiež priamo na fronte. Celý denník je zároveň vyznaním lásky vášnivo milujúcej ženy k manželovi Pálovi, ktorý počas vojny tragicky zahynul na bojisku prvej svetovej vojny. Denník Ilony Andrássyovej je jedným z najsilnejších svedectiev z obdobia prvej svetovej vojny. Pre slovenského čitateľa je zaujímavý nielen svojim jedinečným príbehom, ale aj faktom že veľká časť udalostí, ktorých sa týka sa odohrala na území dnešného Slovenska.Informace o publikaci: Knihu vydal KVH Beskydy

Součástí publikace jsou dobové fotografie.

Cena: 425 Kč (plus 36 Kč poštovné)

Knihu si můžete objednat na našem e-mailu: signumbelli1914@gmail.com, pošleme vám ji poštou, případně předáme osobně v Olomouci, Brně, Přerově, Břeclavi či příležitostně po dohodě na jiném místě.


© 2011 Signum belli Úvodní strana | English version