Hřbitovy z 1. světové války

V první světové válce zemřelo v důsledku bojů podle odhadů okolo 300 000 obyvatel českých zemí. Část z nich, která zemřela ve vojenských nemocnicích v zázemí, na území Českých zemí, je pochována na vojenských hřbitovech v místech, kde se nacházely tyto nemocnice, ale velká část z nich nalezla místo svého posledního odpočinku daleko od své vlasti, v místech, kde probíhaly boje. Mnozí leží v roztroušených neoznačených hrobech, ale mnozí byli pochováni na vojenských hřbitovech, které vznikaly v průběhu války všude tam, kde prošla fronta. Dnes se hřbitovy vojáků rakousko-uherské armády nacházejí na území Polska, Slovenska, Ukrajiny, Rumunska, Slovinska, Itálie, Srbska, Albánie, Francie a dalších zemí. Všude tam leží i vojáci z Českých zemí, všude tam je třeba hřbitovy udržovat a starat se, aby byly důstojným místem posledního odpočinku mužů, kteří byli vytrženi ze svého běžného života, od svých rodin a ze svých domovů, a posláni do víru světové války, aby se už nikdy nevrátili. Místa, na kterých byli pohřbeni, by měla i dnes, kdy jsou říše, v jejichž jménu se válka vedla, už dávno minulostí, a kdy už prakticky nežijí přímí účastníci těchto událostí, zůstat připomínkou utrpení způsobeného do té doby největší válkou v dějinách, které zasáhlo téměř celou Evropu.

Vojenské hřbitovy z první světové války v České republice

Vojenské hřbitovy z první světové války vojáků z Českých zemí (a Slovenska) v zahraničí

Podrobné informace o českých vojácích pohřbených v západní Haliči

Podrobné informace o slovenských vojácích pohřbených v západní Haliči


© 2011 Signum belli Úvodní strana | English version